پروفایل پویا غنی

پویا غنی فرانت اند
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

مسلط بر tailwind css

junior هستم.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید