پروفایل مصطفی عابدینی

مصطفی عابدینی ,c#,asp.net core,.Net,asp.net
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده مازندران

برنامه نویس و توسعه دهنده وب #C

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید