پروفایل مریم علی اصغري

مریم علی اصغري برنامه نویس
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

مریم علی اصغري ساکن تهران 

کارشناسی مهندسی نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی

طراحی و برنامه نویسی وب‌سایت و ربات تلگرام 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید