پروفایل منوچهر بهروزنامی

منوچهر بهروزنامی برنامه نویس وب
9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

برنامه نویس وب

مسلط به ASP.Net MVC

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید